Последни Рецепти
Последни Статии

Етикетите на хранителните продукти

Добавено в Любопитно

Добави към моето меню

Етикетите на хранителните продукти
Съгласни ли сте, че е важно да се четат етикетите на хранителните продукти, които купуваме. А колко пъти там намирате нужната информация. Колко пъти може да прочетете написаното с дребен шрифт? Разбирате ли всичко, което е написано на етикета? Това ще се промени, защото влиза промяна от 13.12.2014 г. в изискванията това, какво пише на етикетите на хранителните продукти.

Етикетите на хранителните продукти

Задължителни данни за храните
– Наименование
– Списък на съставките
– Съставки, причиняващи алергии или непоносимост
– Количество и категория на съставките
– Нетно количество на храната
– Срок на минимална трайност или срок на годност
– Специални условия за съхранение и/или за употреба
– Търговско наименование и адрес на стопанския субект
– Страна на произход или място на произход
– Указания за употреба
– Действително обемно съдържание на алкохол
– Със захар (и) и подсладител(и)
– Съдържа аспартам (източник на фениланин)
– Хранителна стойност (влиза в сила след 13 декември 2016 г.)

По-добра четливост на информацията върху етикетите. Посочване на страната или мястото на произход на месото. Отличително оформление на алергенните съставки в продукта (ако има такива). Те произтичат от европейския регламент 1169, приет през 2011 г.

За да спре практиката с нечитаеми заради микроскопичния им размер текстове върху етикетите, регламентът изисква шрифтът на задължителната за оповестяване информация да е с големина не по-малко 1.2 мм или 0.9 мм, ако площта на най-широката повърхност е по-малка от 80 кв. см.

Върху етикета на Месните продукти е задължително да се посочи:
– ако е добавен протеин от друго месо; ако водата е повече от 5% и ако продуктът представлява т.нар. формовано месо (от смесени парчета месо);
– датата на замразяването (за месо, месни разфасовки и необработени риба и морски дарове). “Ако продуктът е бил замразяван неколкократно, се посочва датата на първото замразяване;
– процентното съдържание на мазнини и съотношението между месен протеин и колаген при етикетирането на мляно месо;
– ако обвивките на колбасите не са ядливи;
– страната или мястото на произход на свинско, овче, козе и птиче месо във всичките му разновидности – прясно, охладено или замразено.

Нови изисквания има и към съставките на хранителните продукти
– Ако съставката е наноматериал, думата “нано” се изписва задължително.
– Е-та се изписват с техните популярни наименования, а не с букви и цифри – например вместо Е 300 – витамин С.
– При растителните мазнини задължително се посочва източникът им.
– Обозначава се, ако растителната мазнина е претърпяла изцяло или частично процес на хидрогенизиране (трансмазнини)
На етикета задължително трябва да бъдат описани и съдържащите се алергени, които са изброени в специално приложение на регламента. Те се вписват в списъка на съставките, а ако такъв липсва – в отделен списък. Изписването трябва да бъде направено по ясно различим и открояващ се начин, като производителят решава как точно да стане това – с различен цвят или подчертано например.
На етикета задължително се изписват и особените условия за съхранение на “отворения” вече продукт – досега тази информация се посочваше доброволно.
Изискванията за задължителна информация се отнасят и за храната, която не е предварително опакована, както и за храната в заведенията за обществено хранене, при доставки вкъщи и при кетъринг. Това означава, че от 14 декември би трябвало да е известно например къде е отгледано и как е заклано животното, чието месо се сервира в ресторанта.

Кой е отговорен?
Отговорността за точното и съобразно с изискванията етикетиране се носи от този, под чието име или фирма хранителният продукт се търгува на пазара, е записано в регламента.
Това означава, че е допустимо на етикетите да пише: “Произведено за…”, без да се посочва името на производителя, което е практика при собствените марки на веригите. И сега действащата Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните позволява това

Източник: Schoenherr и в-к Капитал

Add to Facebook icon Add to Twitter icon Add to del.icio.us icon Add to Google Bookmarks icon Add to Svejo.net icon
Категории