Последни Рецепти
Последни Статии

Промени в Закона за храните

Добавено в Любопитно

Добави към моето меню

Рекламирането на храни и напитки, които не отговарят на изискванията за здравословно хранене, се забранява. Това са решили депутатите на първо четене на 26 октомври 2017 г., след като са гласували промените в Закона за храните.

Промени в Закона за храните
Законопроектът е внесен от Министерския съвет, а целта е да се гарантира висока степен на защита на здравето и интересите на потребителите по отношение на храните и да се осигури прилагането на правото на ЕС и националните мерки в областта на храните.
Предвижда се още създаване на публичен национален регистър на бизнес операторите и обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни, който Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ) ще поддържа на интернет страницата си.
Ще бъде създаден и публичен национален регистър на бизнес операторите и обектите за производство на бутилирани натурални минерални и изворни води и на публичен регистър на пуснатите на пазара храни, за които компетентен орган е Министерство на здравеопазването.
Законът регламентира основните изисквания към опаковането, етикетирането и рекламата на храните. Предвижда се информацията за храните, включително информацията на етикета, да се представя на български език. Няма да се допуска допълнително облепване на етикетиран продукт с информация, различна от първоначалната или по начин, който прикрива дори част от първоначалното етикетиране.

gmo

Въвежда се изрична забрана за реклама на ГМО генетично модифицирани храни и на храни, за които има нормативно въведени ограничения за употреба от деца, посредством реклами или търговски съобщения, насочени към детска аудитория, в които участват деца или представят деца, консумиращи тези храни.
Въвежда се забрана и по отношение рекламирането на храни и напитки, съдържащи съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект като мазнини, трансмастни киселини (трансмазнини), сол и захар, които не отговарят на изискванията за здравословно хранене.
trans-fat 1

За първи път се регламентират изискванията за търговия с храни от разстояние. Въвежда се регистрация на превозните средства за транспортиране на храни от животински произход и на храни от неживотински произход като брашно, хляб, хлебни и сладкарски изделия. Регистрацията ще се удостоверява със стикер.
Създава се постоянен консултативен съвет към министъра на здравеопазването по отношение на признаването и пускането на пазара на натурални минерални и изворни води.
Предвидено е и създаването на Национален съвет по храните като постоянен консултативен орган, координиращ държавната политика в сектор “Храни”, с участието на представители на всички заинтересовани страни.
В закона е заложено повишаване на размера на санкциите, налагани за нарушение на разпоредбите на закона.

До тук добре (на думи) Ни какво и как ще се случва?
1. Какво е нездравословна храна и в какви количества?
2. Нуждата от забрана на деца да се рекламират генномодифицирани храни?
3. (По правило) рекламата носи информация. Как точно забраната й ще гарантира интересите на потребителите?

Add to Facebook icon Add to Twitter icon Add to del.icio.us icon Add to Google Bookmarks icon Add to Svejo.net icon
Категории