Последни Рецепти
Последни Статии

Burnout

Добавено в Здраве, Любопитно

Добави към моето меню

Burnout
Чували сте тази дума. Това е когато буквално си прегорял от работа. Когато няма баланс между личен живот и работа.
Като термин означава Синдром на професионалното изчерпване. За първи път е използвано в статията “Прегарянето: Високата цена на високите постижения” на американския психиатър Хърбърт Фройденбергер през 1974 г., който забелязал този синдром сред своите колеги.

Burnout

Основният аспект на този синдром е повишеното чувство за интелектуално, емоционално и физиологично изтощение. Без да има строга дефиниция, се разглежда като професионален феномен, който влияе върху всички аспекти на личността – физиологични, емоционални, поведенчески, включително проява на суицидни настроения, инсулт, инфаркт, колит, язва, гастрит, затлъстяване, мигрена, астма, стерилитет.
Като противодействие на това професионално заболяване се препоръчва развиване на интереси извън работното място – нещо, което се върши с удоволствие.
През 1982 г. американският психолог Кристина Маслах (Christina Maslach) разработва научен метод за изучаване на синдрома на професионалното изчерпване, благодарение на който създават първия тест, оценяващ нивото на бърнаута “Maslach Burnout Inventory” (MBI). Развитието на синдрома e пропорционално на несъответствието между личност и професия. Определят се шест основни области на несъответствие:
1. Изисквания към работещия и неговите реални възможности
2. Стремеж към независимост в работата и степента на приложен контрол
3. Вложени усилия в работата и недооценка на приносите
4. Отсъствие на позитивни взаимоотношения с работния колектив
5. Отсъствие на справедливи взаимоотношения в работата
6. Етични принципи на личността и изискванията на работата

Add to Facebook icon Add to Twitter icon Add to del.icio.us icon Add to Google Bookmarks icon Add to Svejo.net icon
Категории