Последни Рецепти
Последни Статии

как се пише CV

Добавено в Дом & Семесйтво

Добави към моето меню

Не искайте пари в CV-то
Запишете нивото на знание на чуждите езици

как се пише CV
Правилно оформеното CV (circulum vite от латински или описание на живота) ще ви помогне да получите търсената работа.

Кои са основните моменти при написването на CV-то ( автобиографията)? Подготовката за CV e първата стъпка при търсене на работа. Документът е първото впечатление, което компанията ще придобие за вас. А знаете колко решаващо е именно първото впечатление.

CV-то е кратко изложение на вашия трудов опит, на личните ви качества и постижения. Изпраща се по факса и по пощата, но ако го пратите по имейл, автоматично ще натрупате точки за кандидатурата си – това значи поне елементарна компютърна грамотност. По време на интервюто гледайте да го представите в самото начало на срещата.
Идеалното CV не трябва да надхвърля една страница. Изключение се прави само за онези, които са сменяли работата на всеки 6 месеца.

Подредете изложението в седем раздела
1. Лични данни
2. Цел
3. Образование
4. Опит в работата
5. Навици
6. Интереси/хоби
7. Препоръки (от други лица)

Още в първото изречение трябва ясно да формулирате целта си. Това се отразява върху съставянето на целия текст. Избягвайте изрази като “ръководна длъжност в западна компания”. Внимателно помислете каква точно работа търсите и какви цели преследвате. От текста трябва да личи, че добре сте обмислили този пункт.
Ето ви един пример: “Цел: търся длъжност в телекомуникационна компания, която ще ми позволи да използвам познанията си на инженер и да реализирам желанието си да работя в областта на пласмента”. ВНИМАНИЕ – в никакъв случай не споменавайте, че искате високоплатена длъжност и работа. Споменаването на пари още в първия пункт на CV-то няма да направи добро впечатление в нито една държава.
След това в хронологичен ред се спрете на образованието си – кога и какви университети, институти и квалификации се завършили или изкарали. Не пропускайте да споменете образованието си в чужбина. Отбележете и наградите по време на образованието си. Диплома с отличен успех на английски е “graduated with high honours“. Не пишете обаче за средното си образование.
В раздела “Опит в работата” в обратен ред избройте местата, където сте работили – тоест започвате с последната и свършвате с първата. Споменете точните данни при смяната на работата, длъжностите и имената на компаниите. Уточнете и задълженията си, наблегнете на онези, които имат отношение към настоящето ви CV. Избройте задълженията си с кратки думи, без личните местоимения “аз” или “мой”. Ето ви един пример: “май 2000 – август 2003, Алексий Божидаров, отговарящ за връзки с обществеността в Политехническия музей в София, организирал срещи на директора на музея за спонсорство и дарения, съдействал за публикуването на материали за музея в медиите, представлявал музея в три съвместни изложби с други музеи”.
В този раздел трябва да споменете и уменията си – езици, компютърна грамотност, други способности. Честно е да уточните равнището на езиковите си умения – “свободно владеене на английски език”, “средно равнище на немски език”, “базови познания по френски”, “говорим и писмен испански”.
Предпоследният раздел е посветен на интересите и хобито ви. Посочете студентските или професионалните организации, в които членувате, дали пътешествате, какъв спорт практикувате, какво ви е хобито. В никакъв случай не споменавайте “четенето” в кръга си от интереси. Смята се, че за висшистите четенето е ежедневие.

В последния раздел включете препоръките. Трябва да посочите поне двама души, които могат да дадат оценка за квалификацията ви (ваш началник, клиент или колега). Включете в CV-то имената и длъжностите им, местоработата и телефонните им номера. Ако не стигне място за тях, напишете “Данните се предоставят при поискване”. Трябва да ги имате под ръка постоянно, ако работодателят ви ги поиска.

Проверете текста за грешки
Изключително важни са стилът и оформлението на CV-то. Не забравяйте, че стигате до интервю за работа, само след като компанията се запознае с него и със съпроводителното писмо.

* Задължително проверете текста за писмени грешки – направете това два пъти, а после помолете ваш приятел или познат да стори същото;
* Естествено в CV-то трябва да се представите откъм най-добрата си страна, но внимавайте да не “пресолите” себе си;
* Не е задължително да посочвате възрастта или семейното си положение;
* Оставяйте достатъчно място между изреченията, за да не изглежда документът претъпкан;
* С черен цвят подчертайте началото на всеки раздел ЦЕЛИ, ОБРАЗОВАНИЕ, НАВИЦИ и прочие.
* Личните си данни пишете в центъра на горната част от страницата;
* Същото се отнася и за длъжността на предишната ви месторабота. Добавете, ако тази длъжност е била временна;
* Задължително използвайте месеца и годината при посочване на предишната месторабота (януари 1997-април 1999);
* Не забравяйте, че информацията в CV-то може да бъде проверена от бъдещия ви работодател.

по материали на Американската компания за трудова заетост “Кели сървисиз” (Kelly serveces), компанията е водеща в САЩ и в света. На пазара тя е от 1946 г. Централата й е в град Трой, щата Мичигън, но има офиси в 30 държави. Годишно чрез нея си намират работа 700 000 души.

Add to Facebook icon Add to Twitter icon Add to del.icio.us icon Add to Google Bookmarks icon Add to Svejo.net icon
Категории