Последни Рецепти
Последни Статии

Върбова неделя

Добавено в Празници

Добави към моето меню

Върбова неделя
През 2015 г. Върбова неделя, вход Господен в Йерусалим, Вая или
Цветницае на 5 април.

feb-3
клонките върба в моята кухня – красота и промяна

Това е деня на тържественото влизане на Исус в Йерусалим и началото на неговия път към кръстните страдания. Той влиза в града на магаре.

И когато влезе в Иерусалим, цял град се потресе, и думаха: кой е Този?
А народът отговаряше: Този е Иисус, пророкът от Назарет Галилейски.
И влезе Иисус в Божия храм, изпъди всички продавачи и купувачи в храма, прекатури масите на менячите и пейките на гълъбопродавците,
и казваше им: писано е: “домът Ми дом за молитва ще се нарече”, а вие го направихте разбойнишки вертеп.

Евангелие от Матея, 21, 10-14

Народът нарича този ден Върбова неделя, защото е през пролетта и на празника вярващите идвали с клонки, най-често върбови, защото те първи се раззеленяват. На юг клонките са други, често палмови, затова е и другото име на този ден – Палмова неделя. Върбовите клонки, след сутрешната служба може да се вземат от храмовете и се отнасят по домовете си за здраве.

На Цветница, независимо, че е по време на Великия пост на празничната трапеза има риба.
Рибата има специално място не само на християнската трапеза, но и в християнската символика. На два пъти Христос по чудесен начин нахранил хилядно множество чрез умножаване на хляб и риба. В Писанието веднъж са споменати “пет хляба и две риби” и втори път “седем хляба и няколко риби”. След своето възкресение Спасителят се явил на учениците си и напълнил мрежите им с чуден улов от 153 големи риби (Йоан, 21:6-11). Много от самите апостоли били рибари, преди да последват.
За ранните християни рибата била таен знак, защото в старогръцката дума ИХТИС откривали акростих на “Иисус Христос Божи Син и Спасител”.

Add to Facebook icon Add to Twitter icon Add to del.icio.us icon Add to Google Bookmarks icon Add to Svejo.net icon
Категории