Последни Рецепти
Последни Статии

От фермата до трапезата

Добавено в Любопитно

Добави към моето меню

На 13 февруари 2020 г. започнаха дебатите в ЕС на тема Качеството на храната.

Стратегията Farm to Fork – От фермата до трапезата
През март се очаква ЕК да представи стратегията „От фермата до трапезата”, която ще бъде една от основните програми. Сред целите й са намаляване на пестицидите, на торовете, на отпадъците от храни, за устойчиво производство, за хуманно отношение към животните и много други.

От фермата до трапезата означава семейни ферми, по-къси вериги на доставка на храна, по-малко химия при отглеждане на продукцията, по-малко разхищение на храна.
Програмата има и проблеми. Не трябва да се превръща производството на храна в ЕС в едно силно регулирано производство. Програмата изисква промени и финансиране.
Да се определи какво е устойчива храна и как това може да се постигне в една кръгова икономика.

Факт е, че всички искаме да спре промяната на климата, да се произвежда по-качествена храна на по-ниска цена, с по-малко пестициди, с по-хуманно отношение към животните.

Farm to Fork
The Farm to Fork strategy for Sustainable food is a key component of the European Green Deal.
Основната цел на селското производство е да се произвежда добра храна на достъпна цена.

Другият елемент на европейската зелена сделка е стратегията за опазване на биоразнообразието. Работният документ се очаква от комисията след септември.

Всички тези мерки и цели трябва да бъдат вкарани в ОСП и в стратегическите планове на всяка страна.
Това отново ще рефлектира върху работата на всеки един земеделец у нас. В ход е подготовка на националния стратегически план, заедно с бизнеса се търси в детайли онези зелени практики, нови технологии, щадящи околната среда, които вече са изпитани и които могат да постигнат ефект и да са изпълними, по думите на министър Десислава Танева.

Farm to Fork

Цели на стратегията От фермата до траоезата Farm to Fork за устойчива храна, компонент на Европейската Зелена сделка, European Green Deal.
– Храната в Европа е известна с това, че е безопасна, питателна и висококачествена. Сега тя трябва да се превърне и в глобален стандарт за устойчивост.
– Има нови възможности за всички оператори във веригата на хранителната стойност. Новите технологии и научните открития, съчетани с повишаване на обществената осведоменост и търсенето на устойчива храна, ще бъдат от полза за всички заинтересовани страни.
– Европейските фермери и рибари са от ключово значение за управлението на прехода. Стратегията ще засили техните усилия за справяне с климатичните промени, опазване на околната среда и запазване на биологичното разнообразие.
– Стратегията цели намаляване на употребата и риска от химически пестициди, както и използването на торове и антибиотици.
– Стратегията ще допринесе за постигане на кръгова икономика – да намали въздействието върху околната среда на секторите за преработка на храни и логистика на храните, като предприеме действия по отношение на транспорта, съхранението, опаковките и хранителните отпадъци.
– Стратегията ще стимулира устойчивото потребление на храни и ще насърчи достъп до здравословна храна на всеки. Комисията ще помогне на потребителите да изберат здравословни и устойчиви диети и да намали хранителните отпадъци и ще проучи нови начини за предоставяне на по-добра информация на потребителите относно подробности, като например откъде идва храната, нейната хранителна стойност и отпечатъка върху околната среда.
източник: https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en

Add to Facebook icon Add to Twitter icon Add to del.icio.us icon Add to Google Bookmarks icon Add to Svejo.net icon
Категории