Последни Рецепти
Последни Статии

Нутригеномика

Добавено в Кулинарен справочник

Добави към моето меню

Нутригеномика Nutrigenomics
Е ново направление в науката за хранене с важно значение за здравословното и диетично хранене. Появява се като резултат от натрупаните познания за това как храните действат на молекулно ниво.
Проучвания показват връзка между начина на хранене и някои хронични заболявания – диабет, сърдечно-съдови болести, затлъстяване.
Между отделните хора има разлика в генетичната информация (генома) по отношение на редица единични нуклеотидни полиморфизми (SNPs), които са от значение за определяне на риска от появата и развитието на определено заболяване. Нутригенетиката създава перспективи за научнообосновано оределеяне на персонална диета за всеки човек или специфична група от хора
„Нутригеномиката се фокусира върху въздействието на нутриентите върху генома, протеома и метаболома, докато нутригенетиката проучва ефектите на генетичния вариант върху взаимовръзката между диета и зaболяване или потребности от определен нутриент.“

Add to Facebook icon Add to Twitter icon Add to del.icio.us icon Add to Google Bookmarks icon Add to Svejo.net icon
Категории