Последни Рецепти
Последни Статии

безопасност на храните

Добавено в Uncategorized

Добави към моето меню

Строгият европейски контрол върху безопасността на храните продължава и през 2007 г.
Безопасността на храните е основен приоритет на Европа. Затова и законодателството на общността в това отношение е изключително строго, предпазвайки по този начин здравето на европейските потребители от рискове. Контролните органи на общността следят дали в държавите-членки съществуват необходимите механизми за контрол на производителите и търговците и дали се прилагат европейските стандарти за безопасност.

В мониторинговия доклад на ЕК за напредъка на България през септември миналата година бе обърнато внимание на няколко области, наблюдението върху които ще продължи и след като страната ни е вече член на ЕС. Една от тези области е политиката на безопасност на храните. България няма проблеми със законодателството. То изцяло е хармонизирано с европейското в тази област и въвежда европейските стандарти за безопасност и качеството на храните, произвеждани и търгувани в България. Политиката на държавата в това отношение се базира на приетите нови закони в областта на храните, здравето, ветeринарно-медицинската дейност, фуражите и защитата на растенията. Чрез тези нормативни актове се регламентира и контролът по цялата верига, с една дума от фермата до вилицата. Нормативните актове са необходимото условие за въвеждане и функциониране на така наречената система за безопасност НАССР /хасеп система/. Тя гарантира качеството на храните и предотвратява потенциалните рискове от замърсяване при прозводството, съхранението и продажбата на хранителните продукти. Всички собственици на обекти, в които се произвеждат, съхраняват, транспортират и продават храни, са задължени да имат въведена системата за безопасност НАССР.

На практика обаче нещата стоят малко по-различно. Въпреки че при големите производители и вериги проблеми със системите за безопасност на храните няма, все още доста дребни и средни производители “се ослушват”. Защото внедряването на такива системи изискват средства за осигуряване на перфектна хигиена на производствения процес, обучение на персонала, внедряване на електронна апаратура, следяща най-критичните точки на производството и документираща ги чрез камери. Записите от тях се пазят за контролните органи. Има обаче производители, които не са и чували за такива неща.
Като че ли млекопреработвателните фирми и тези за преработка на месо са най-подготвените в случая. Заедно с въвеждането на нови модернизирани системи за прозводство отпреди няколко години, те започнаха да въвеждат и системите за безопасност, без които е немислимо да се търгува в рамките на ЕС. От началото на тази година фирмите от двата сектора, които искат да търгуват в рамките на общността с млечни и месни продукти, бяха проверени от ветиринарните власти. Очаква се до първите дни на февруари одобрените фирми да бъдат инспектирани и от мисия на Службата по храните и ветеринарните въпроси на ЕС. В цялата страна инспектори от Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве започнаха проверки на фирмите по веригата производство – търговия на храни за спазване на европейските изисквания. В Министерството на здравеопазването са регистрирани и трябва да бъдат проверени над 100 хиляди преработвателни и търговски фирми – в това число сладкарници и сладкарски цехове, кафенета, хлебопроизводители, механи, бистра и др. Ако се установи, че не се спазват стандартите за безопасност на храните, те ще бъдат затваряни, ако не изпълнят предупредителните препоръки.

Въвеждането на европейските системите за безопасност и контрол на качеството са задължени да направят и хотелиерите, и ресторантьорите. Според тях това ще доведе до повишаване на цените на услугите им. Но истината е, че те са наясно още отпреди няколко години, че въвеждането на такива системи ще бъде задължително и отсрочки няма да има. Законите на общността, гарантиращи здравето на европейските потребители, са железни. Ще напомним, че 52 процента от БВП на ЕС идва именно от потреблението.

Милка Димитрова

Add to Facebook icon Add to Twitter icon Add to del.icio.us icon Add to Google Bookmarks icon Add to Svejo.net icon
Категории
  • Uncategorized