Последни Рецепти
Последни Статии

Край на двойните стандарти при млякото и млечни продукти

Добавено в Любопитно

Добави към моето меню

На 9 юни 2018 г. министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов заяви, че от юли щеОтнемат лицензи за производство на млечни продукти с палмово масло
От юли без млечни продукти с палмово масло

На 20 юни 2018 г. излезе наредбата, забраняваща на производителите на млечни продукти да преработват растителни мазнини
В Държавен вестник е публикувана наредбата, която забранява на производителите на млечни продукти да преработват растителни мазнини. Целта е да се засили контролът и да не се подвеждат потребителите.

sirene krave 450
Край на двойните стандарти при млякото и сиренето

С новата наредба се въвежда изискването истинско сирене и кашкавал от сурово мляко и имитиращи продукти, в които са вложени растителни мазнини, да не могат да се произвеждат в едно и също предприятие. Досега правилата позволяваха в една мандра да се правят и истински, и имитиращи продукти с палмово масло. Сега вече, който иска да произвежда по-евтини млечни продукти, в които да влага и растителни масла, ще трябва да регистрира ново предприятие.

Идеята е да се спре спекулацията с качеството като се обявява, че е млечен продукт, а вътре има палмови мазнини.
В едномесечен срок производителите на мляко и млечни продукти трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата.

Министерство на земеделието, храните и горите e предприело поредица инициативи и мерки, които имат за цел от една страна да повишат търсенето на сурово мляко чрез стимулиране на употребата му при производството на млечни продукти, а от друга – да засилят търсенето на пазара и потребителския интерес към различните видове млечни продукти. Този подход, според експертите на ведомството, е включвал и стъпки към усъвършенстване на законодателството за т.нар. “имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко“.

Заедно с новата „Наредбата за допълнение на Наредба №1 за хигиената на храните“ от аграрното ведомство са подготвили и актуализиран проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти. Двата нормативни акта представляват пакет документи, съдържащи взаимно допълващи се мерки, насочени както към производството, така и към наименованията, етикетирането и предлагането на пазара на млечни и имитиращи продукти.

Мерките, заложени в двата нормативни акта допринасят за ясното разграничаване на имитиращите продукти от млечните продукти и това се отнася както за процеса на производство (включващ ясни изисквания и за наименованието и етикетирането на продукта), така и за предлагането им в търговската мрежа.

Add to Facebook icon Add to Twitter icon Add to del.icio.us icon Add to Google Bookmarks icon Add to Svejo.net icon
Категории